Margarita Ponce

Estudi de dansa

CLASSES i
aprenentatges

Formem persones a través de la dansa a Sant Celoni d'ençà de 1978

La part fonamental es desenvolupa a l’estudi del carrer Jaume I, en 6 nivells bàsics i altres classes complementàries on treballem les regles bàsiques de la dansa acadèmica -posició del cos, peus, cames, braços, mans i cap-, desenvolupant els hàbits elementals de coordinació de moviments que s’aniran ampliant i perfeccionant al llarg dels cursos.

Les alumnes es reparteixen en 6 nivells, segons edats i tots fan dues hores en dies alterns.

  • Primer curs. Dansa clàssica des de la psicomotricitat, la creativitat i la improvisació.
  • Segon curs. Ampliació dels objectius clàssics, afegint les castanyoles tot adquirint un ampli coneixement musical.
  • Tercer curs. Combinació de passos, salts en bateria i girs. Introduïm exercicis amb sabatilles de punta a la barra i al centre i passos de dansa espanyola a través de l’Escola Bolera. Si s’aconsegueixen aquests objectius, també s’inicia la dansa contemporània.
  • Quart curs. Ampliem els Adagis i Allegro, les sabatilles de punta al centre i, en dansa espanyola, introduïm el zapateado.
  • Cinquè curs. Perfeccionament amb ritmes més ràpids i intensificació de la interpretació i el folklore.
  • Sisè curs. Combinacions més complexes en totes les matèries i capacitat per executar variacions de repertori.
  • Iniciació i manteniment per a persones adultes. 1 hora setmanal.

Exercicis bàsics

· Barra
· Centre
· Castanyoles
· Puntes
· Escola bolera
· Zapateado

Principals disciplines de treball

· Dansa clàssica
· Neoclàssic
· Escola Bolera
· Dansa espanyola
· Flamenc
· Folklore
· Contemporani

Aprenentatges complementaris

· Música
· Anatomia
· Indumentària
· Maquillatge

Si pogués dir-te el que sento, no hi hauria motiu per ballar-ho
Isadora Duncan